Marka Tescilli Başvuru İşlemleri

Marka araştırma uzmanlarına göre ilgili sektörlerde ön araştırması yapılan markanın, tesciline bir engel görülmemesi halinde marka-tescil-siniflari.asp işlemlerine geçilir. TC. Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı’na (TPE) başvurulduğu andan itibaren markanın hukuki koruması başlar. TC. Türk Patent Enstitüsü uzmanları marka-tescil-siniflari.aspnu tescil edilip edilmeyeceği noktasında inceler. Tescil edilmesi için bir engel görmediği markaları Resmi Marka Bülteni'nde yayına çıkarır. Yayın suresi 3 ay olup bu süreç içerisinde tüm üçüncü kişilere itiraz imkanı açıktır. 3 aylık süreç sonunda herhangi bir itiraz olmaması durumunda, TPE tesciline karar verir ve tescil ücreti talep eder. Söz konusu ücretin ödenmesinden sonra ise "Marka Tescil" belgesi alınır.

marka-tescil-siniflari.asp İçin Gerekli Belgeler:
-Başvuru formuna ekli dilekçe
-En az 5x5 cm. en çok 8x8 cm. 20 adet marka örneği
-Marka başvuru harç ve ücretinin ödendigini gösteren makbuzu (müracaat sırasında dosyaya konur)
-Marka tescil harç ve ücretinin ödendigini gösteren makbuz.
-Faaliyet belgesi,Vekaletname


Marka Tescil Aşamaları ve Süreleri
Markaya herhangi bir itiraz olmaması durumunda , tescil işlemleri ortalama 11-12 ay içinde tamamlanmaktadır.

Araştırma ve İnceleme Süresi:
Türk Patent Enstitüsü'nce araştırma ve inceleme ortalama 6-7 ay kadardır. Tesciline mani durum yoksa marka bülteninde ilan edilir.

Marka Bülteninde İlan Süresi:
Marka Bülteni’nde kanuni ilan süresi 3 aydır. Diğer marka sahiplerinin bilgilenmesi, benzer marka sahiplerinin itiraz haklarını kullanması ilan süresi içinde yapılır. İtiraz eden olmadığı takdirde tescil aşamasına geçilir.

Tescil Aşaması:
Itiraz eden olmaması halinde, evrak ve harç noksanları tamamlanır, ortalama 2-3 ay içinde “Marka Tescil Belgesi" alınır.