Marka Çeşitleri

Ticari Marka :
Bir firmanın üretimini veya ticaretini yaptığı malların, diğer firmanın mallarından ayırt etmeye yarayan marka türüdür.

Hizmet Markası:
Hizmet sektöründe var olan işletmelerin kendilerini tanıtmak ve diğer işletmelerden ayrı olmak amacıyla kullandıkları isim veya işaretlerden olusan marka türüdür.

Ortak Marka :
Grup olarak üretim yapan, hizmet veren ve ticaret yapan işletmelerin, yine kendileri gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerden ayrı olmak için kullandıklari marka türüdür.

Garanti Markası :
* Marka sahibinin kontrolü altında olmak şartıyla, diğer işletme veya şahıslar tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menselerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan marka türüdür.
* Marka Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler
* Markanın tanımına girmeyen işaretler,
* Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar aynı olan markalar,
* Mal veya hizmetlerin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltıcı işaretler ve adlar,
* Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer ve coğrafi kaynak belirten işaretler,
* Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaretler,
* Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan işaretler.
* Paris sözleşmesine üye ülkelerin hükümranlık işaretleri, bayrakları veya flamaları,
* Tarihi ve kültürel değerleri bakımından halka mal olmuş işaretler ve adlar,
* Sahibi tarafından izin verilmeyen tanınmış markalar,
* Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
* Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar.