Marka Başvuru İçin Gerekli Belgeler

- Marka Başvuru Formu
İndirmek için tıklayınız.

- Özel Vekaletname
İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce imzalanacaktır. Noterden onaylı olmasına gerek yoktur. Vekaletnamedeki unvan ile Faaliyet Belgesindeki ünvan aynı olmalıdır. İndirmek için tıklayınız.

- Faaliyet Belgesi
Başvuru sahibinin imalat, ticaret, hizmet uğraşısını gösterir belge. Bu belge, Ticaret Sicili, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Vergi Dairesi ya da Esnaf Sicili'nden alınabilir.

- Şahıs Markaları İçin
Nufus cüzdanı fotokopisi gerekmektedir.

- Marka Örneği
Mal ya da hizmetler için kullanılacak markanın yazı karakteri ya da varsa logosu, bunların uygulandığı etiket ya da ambalaj örneği.

- Markanın kullanılacağı malların ya da hizmetlerin listesi
Bu liste hazırlanırken genel tabirler kullanılmamalıdır.

- Com.tr Domain Başvurusu İçin Dilekçe

Türkçe Dilekçe örneği için tıklayınız!
Inglizce Dilekçe örneği için tıklayınız!(English)